Wodociagi debno

Chcenia w dziale ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i użytkowników akcesoriów do dania maksymalnej hermetyzacji urządzeń i instalacji ciśnieniowych i przykrycia ich przed nagłym skokiem ciśnienia. Stąd coraz bardziej rozpowszechnione staje się branie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty i urządzenia przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Producent wybierając artykuł do budowy płytek, bierze pod uwagę pozostałe elementy: - ich odporność chemiczną - najbardziej popularnym materiałem z jakiego są robione płytki, jest stal nierdzewna, - ich wytrzymałość temperaturową, - oraz trwałość płytki - ciągnie się tu pod uwagę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas procesu a jego przemiany w porządku, temperaturę oraz składniki chemiczne. Te reklamy podają z zmian orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do guście płytek, jakie może użyć a terminu ich wykorzystywania. Stanowi zatem niebywale cenne, gdyż przedwczesna wymiana płytek może skończyć proces produkcji i dać niepotrzebne straty. Produkowany jest także różny rodzaj płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki te są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem jak i nadciśnieniem. Dzięki swojej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy dania i stosują gwarancja użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który zawsze monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obydwu kierunkach. Producenci oferują też kombinację, liczącą na ostatnim, że płytka bezpieczeństwa tworzona jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego modelu rozwiązanie ma szerokie zalety ponieważ: - zapewnia całkowitą szczelność, - zabezpiecza zawór bezpieczeństwa przed korozją także drugimi elementami chemicznymi, - daje szansę wykonania zaworu bezpieczeństwa z tańszych materiałów. - nie jest konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa, - w razie potrzeby istnieje możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez konieczności jego demontażu. Poza tym tani bezpieczeństwa potrafią być przydatne wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszelkie zasady bezpieczeństwa.