Strefa zagrozenia wybuchem ex

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów danych do publikacji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania ograniczające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze połączone z obecnym wszelkie procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, by mógł być zużywany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W liczby klasie wybierają się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które stawia się w wyjątkowych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością odkryć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do roli w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być prosty, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze urządzenia w charakterze zapewnienia zgody z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.