Perspektywy rozwoju firm rodzinnych

Firmy poruszające się produkcją czy i sprzedażą produktów mają co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i materiałów. Oba skoncentrowane są na właściwym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego struktur należy precyzyjnie nazwać jego wielkość. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do podstawowych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca oraz dystrybucja. W celu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych owoców oraz produktów. Samym z nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to sposób do wykonywania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa stanowi niezwykle intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z kluczowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak tworzyć kartoteki towarowe? Jak dodać nowy towar? Jak utworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest sporządzany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu robiony jest materiał z konkretnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i odległych w kraju jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM informują o przesunięciach między magazynowych. W dostępny i jasny sposób możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, pokazującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych produktów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak właśnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można również posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i prosta dokumentacja przyczyniają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w korporacji.