Mikroskopin e zbuloi

Mikroskopu stosuje się do oglądania małych obiektów, które stale są niewidoczne gołym okiem, lub oraz do obserwacji detali mniejszych obiektów. W nowych etapach istnieje już dużo sposobów mikroskopów (akustyczny, holograficzny, polaryzacyjny, stereoskopowy także oryginalne), jednak pierwszy stanęły w sprawie był mikroskop optyczny.

Mikroskopy tego gatunku do obserwacji badanych obiektów wykorzystują światło dzienne, i za ich autorów uznaje się syna i ojca - Zachariasza Janssena i Hansa Janssena - Holendrów. Swój pierwszy mikroskop zbudowali około 1590 roku, dawał jedynie 10-krotne powiększenie także z obecnego warunku nie znalazł zastosowania. Przełomu w niniejszej dziedzinie dokonał Antonie van Leeuwenhoek, przygotował on nową formę szlifowania i polerowania cienkich soczewek, co w rezultacie dawało nawet 270-krotne powiększenie. W ostatni rób Holender usprawnił mikroskop, dzięki czemu doszło do wielu odkryć i wzroście biologii. Jego mikroskopy były zrobione inaczej niż te znakomite ze aktualnych czasów. Można je przyjąć po prostu za dużo przystępne szkła powiększające. Mikroskop Leeuwenhoek'a zbudowany był z tylko jednej soczewki, a badany przedmiot kładziono naprzeciwko soczewki, jego miejsce można było regulować za pomocą dwóch śrób. Sam przyrząd miał długość 3-4 cali czyli około 7-10 centymetrów. Do następnego przełomu w formie mikroskopów doszło, gdy zastosowano w nich elektrony. Pierwszy mikroskop tego typu-mikroskop elektronowy-zbudowali Ernst Rusk i Maks Knoll w 1931 roku w Berlinie. Sama rewolucja krzemowa była za podstawę wykorzystanie mikroskopów elektronowych. gwarantowały one zarazem obserwowanie najmniejszych struktur organelli komórkowych. Z zmiany w roku 1982 został utworzony pierwszy skaningowy mikroskop  tunelowy. Jego twórcami byli pielęgnujący w Zurychu naukowcy Gerd Binning oraz Heinrich Rohrer. Dzięki takim mikroskopom przyjmuje się trójwymiarowy obraz struktur zestawionych z danych atomów. Potem opracowano wiele grup tego mikroskopu zezwalających na badanie spraw w klasie nanometra. Współcześni badacze twierdzą, że rozwój mikroskopii zapoczątkuje rozwój nanotechnologii, która pewno znaleźć wykonanie i wpłynąć na około każdą dyscyplinę życia.