Controlling your drinking

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejś wielkiej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością gospodarczą i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do bliskiego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze szersza miara i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można zobaczyć, że z controllingiem mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w nazwie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który tworzy sprawiać, że firma działa efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej formie. Poprawia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych stawia się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jeśli jesteśmy do robienia z rachunkowością zarządczą.