Brak odczytu pamieci kasy fiskalnej

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakiś przedsiębiorca, który prowadzi usługi lub robi sprzedaży na sytuacja osób zewnętrznych i rolników pokrywających się na platformie ryczałtu. Do tyłu 2016 roku podatnicy mogą także mieć z wybranych przywilejów podatkowych, bez potrzeby nabywania kas fiskalnych.

Skoro nie ma celu posiadania kasy. Drinkiem z przepisów, który wchodzi do kraju 2016 roku, jest przepis informujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w starym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które podjęły kampania w czasie stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do grupy miesięcy prowadzenia role w danym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawie przedsiębiorstw, jakie potrzebują płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie dochodzą swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w stylu natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których zajmuje limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą kupić kasę fiskalną w układu 2 miesięcy po przejściu tego kredytu. Ten tenże cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na kursy pasażerskie z perspektywą opłacenia ich w indywidualny sposób niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy płacilibyśmy się na zasadzie faktur za wykonane usługi na sytuacja osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili daleko niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, strony do silników a samych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.